Užsiimant bet kokia veikla, kurioje tikimasi sulaukti paslaugos ar produkto vartotojo, tą veiklą reikia reprezentuoti. Savęs, paslaugos, produkto pristatymą reikia padaryti tokį, kad jame atsispindėtų visi svarbiausi akcentai. Pasitikslinkime, kas ir kokie yra pagrindiniai akcentai. Jie – tai trumpa ir aiški informacija apie tai, ką reprezentuojate,  trumpas asmens, į kurį kreipiamasi, įtikinimas, kad Jumis galima pasitikėti. Visa kita susijusi, tačiau ne tiek svarbi informacija turėtų atsidurti antrajame plane, rodoma tik tada, kai suinteresuotąjį asmenį jau sudominate savo pirminiu prisistatymu. Tad detalizuokime, kaip konkrečiai turėtų būti išplanuota reprezentacinė interneto svetainė, kaip turėtų būti atliekamas svetainių kūrimas iš loginės, turinio planavimo pusės.

Anksčiau aprašyta esminė veiklos reprezentacijos informacija turėtų nugulti pradiniame puslapyje. Geriausiai matomoje šio puslapio vietoje turėtų būti išskirtas  trumpas, konkretus sakinys, pasakantis, ką Jūs siūlote. Žemiau turėtų būti tai detalizuojantis trumpas kelių sakinių aprašas. Tad žiūrime – trumpai prisistatėme/pristatėme, tad dabar galime parodyti, kad turime ką parodyti, kuo pasigirti – komponuojame vieną kitą nuotrauką, kurioje matomas anksčiau atliktas darbas/paslauga ar dalyvavimas konkurse/parodoje/panašaus tipo renginyje. Šalia nuotraukos parašome ir trumpą jos komentarą. Einame žemyn ir užpildome likusią pradinio puslapio dalį. Dedame klientų atsiliepimus, jei turime talpiname ir juos palikusių asmenų nuotraukas su trumpais rekvizitais. Taip užpildytas pradinis puslapis puikiai susitvarko su užduotimi, kad į puslapį atėjęs lankytojas visą svarbiausią informaciją gauna per tris – penkias sekundes.

Pradiniame puslapyje patalpintos nuotraukos neturėtų būti parinktos bet kaip. Puikiai ir labiausiai tinkamos yra aiškiai atspindinčios reprezentuojamą objektą, labiausiai pabrėžiančios geriausias savybes, geriausiai atliktus darbus. Jei galerijai nuotraukų turite pakankamai daug, tai verta sukurti naują puslapį vien galerijai. Nuotraukos pradiniame puslapyje turėtų vesti būtent į šį puslapį. Jei galerijoje nuotraukų daug, tai jų sumesti į vieną krūvą nepatartina. Kategorizuokite – skirstykite į kategorijas, skirstymui pasirinkite vieningą kriterijų.